Bereikbaarheid

Op maandag 2 september gaat fase 7 van start. In de bermen en op het voet- en fietspad van de Roosendaalsebaan worden de overkoppelingen van de nutsleidingen uitgevoerd.

Het kruispunt is opnieuw open, de Roosendaalsebaan is opnieuw toegankelijk voor het verkeer. Wel worden er versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd.

Voetgangers en fietsers kunnen het voet- en fietspad blijven gebruiken, ter hoogte van de lokale werfzones worden plaatselijk omleidingen voorzien. Vanaf dat moment zullen de bussen van De Lijn hun vaste route weer in gebruik nemen. De afvalophaling gaat gewoon door zoals gepland.

Welke lokale verkeersmaatregelen zijn er? (tem fase 6)

  • Heiken, Bloemstraat, Zandstraat, Karel Vanthillostraat en Pater Anthonissenstraat zijn zone 30 en verboden voor vervoer boven 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer)
  • Enkelrichting Bloemstraat en Zandstraat is opgeheven.
  • Dr. Jef Goossenaertstraat is en blijft enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
  • In de Foxemaatstraat geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Bovendien is de straat verboden voor vervoer boven 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer)
  • De Kapelstraat is over de volledige lengte zone 50.

Voor meer info, download hier de brochure.

In samenwerking met