Bereikbaarheid

Fase 5, met de Roosendaalsebaan enkelrichtingsverkeer vanuit Essen naar Brasschaat, is bijna afgerond.

Op maandag 1 juli start fase 6. Tijdens die fase leggen we het kruispunt volledig opnieuw aan (juli – augustus).

Heel het kruispunt gaat eruit, er worden afslagstroken aangelegd op de noord-zuid-as en fietsers krijgen meer ruimte én veiligere oversteekplaatsen. Daarnaast wordt er op de Roosendaalsebaan aan de nutsleidingen en de gasleiding gewerkt.

 • Het kruispunt is volledig afgesloten in juli en augustus. Doorgaand verkeer volgt in alle richtingen de grote omleiding. De handelaars blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt wel passeren.
 • Plaatselijk verkeer houdt rekening met de aangepaste snelheid en enkelrichtingsregeling.
 • De Roosendaalsebaan is vanaf het Handelaar enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Aan de werfzones staan er tijdelijke verkeerslichten. De rijweg is er beperkt tot één rijvak.
 • De bussen van De Lijn passeren tijdens de schoolvakantie niet meer via Achterbroek, maar via Wildert.
 • Tijdens de asfalteringswerken eind augustus zijn Brasschaatsteenweg en Kalmthoutsesteenweg beperkt toegankelijk. De dag van de asfaltering zelf is de weg niet toegankelijk. Meer details krijg je in de aanloop naar de werken.

We overlopen de werken werf per werf.

 • Aannemer Visser en Smit werkt op de Roosendaalsebaan de gasleiding verder af richting het kruispunt. Het werk aan de leiding zelf duurt tot half juli. Daarna herstellen ze het wegdek.
 • Vanaf woensdag 3 tot en met woensdag 10 juli is de Kapelstraat ter hoogte van de Kalmthoutsesteenweg afgesloten voor Achterbroek Kermis.
 • Op maandag 15 juli gaat het Handelaar ter hoogte van de Roosendaalsebaan een goede week dicht. Tijdens de werken begin juli stootte de aannemer op niet-verwachte hindernissen. Daarom moet het Handelaar opnieuw een tijdje afgesloten worden. Vanaf woensdag 24 juli kan je er opnieuw door.
 • Ook op het einde van juli of begin augustus en opnieuw op het einde van augustus is het Handelaar enkele dagen afgesloten ter hoogte van de Roosendaalsebaan. Dan plaatst de aannemer een koppeling en voert tests uit op de leiding. De exacte data lees je later op www.hetpluspunt.be.
 • Aannemer Wagro plaatst de nutsleidingen op de Roosendaalsebaan. Hij begon aan de Achterstraat richting kruispunt. Daarna werkte hij vanaf het Handelaar richting Achterstraat. Aansluitend steekt hij de straat over (kant voetbal) en werkt van de Achterstraat naar het Handelaar. Tenslotte werkt hij verder vanaf het kruispunt richting Achterstraat.
 • Aannemer Willemen start in opdracht van het Agenstschap Wegen en Verkeer (AWV) op 1 juli met de volledige heraanleg van het kruispunt, waaronder afslagstroken op de noord-zuidas, voet- en fietspaden en nieuwe verkeerslichten.
 • AWV legt ook nieuwe asfalt op zowel de Brasschaatsteenweg als de Kalmthoutsesteenweg. Tijdens juli en augustus passeert er namelijk geen doorgaand verkeer langs Achterbroek en zo blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

• 19-23 augustus: asfaltering Brasschaatsteenweg (vanaf kruispunt tot Dr. J. Goossenaertsstraat)
• 26-30 augustus: asfaltering Kalmthoutsesteenweg (vanaf Kruispunt tot net voorbij Duffelaarstraat)

Hoe verloopt de afvalophaling als je in de werfzone woont?

Je plaatst je je afvalcontainer de avond voordien best al buiten de werfzone. De afvalophalers passeren namelijk zo vroeg mogelijk. Opgelet: markeer je afvalcontainer zodat je die na de ophaling makkelijk kan terugvinden.

Welke lokale verkeersmaatregelen zijn er? (tem fase 6)

 • Heiken, Bloemstraat, Zandstraat, Karel Vanthillostraat, Stofzandstraat, en Pater Antonissenstraat zijn zone 30 en verboden voor vervoer boven 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en (school)bussen).
 • Jef Goossenaertstraat is en blijft ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
 • In de Foxemaatstraat geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Bovendien is de straat verboden voor vervoer boven 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en (school)bussen).

Die maatregelen gelden tot en met fase 6 (eind augustus 2019).

Voor meer info, download hier de brochure.

In samenwerking met