Bereikbaarheid

In fase 7 voeren de nutsmaatschappijen overkoppelingen uit in de bermen en op het voet- en fietspad van de Roosendaalsebaan.

Het kruispunt is opnieuw open, de Roosendaalsebaan is opnieuw toegankelijk voor het verkeer. Wel worden er versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd.

Voetgangers en fietsers kunnen het voet- en fietspad blijven gebruiken, ter hoogte van de lokale werfzones worden plaatselijk omleidingen voorzien. Vanaf dat moment zullen de bussen van De Lijn hun vaste route weer in gebruik nemen. De afvalophaling gaat gewoon door zoals gepland.

De werking van de verkeerslichten voor voetgangers en fietsers

Gescheiden oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers maken het kruispunt veiliger voor de zachte weggebruiker. Over de verkeerslichten krijgen we regelmatig vragen. We leggen het systeem van de verkeerslichten graag een keer uit.

  • Aan de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers vind je een drukknop. Als je wil oversteken, druk je daar best op. Een druk op de knop verlengt de oversteektijd van 6 naar 10 seconden. 6 seconden volstaan om de overkant te bereiken, met een druk op de knop heb je net wat meer tijd.
  • De tijd dat het licht groen is, staat dus standaard op 6 seconden ingesteld. Waarom? Op die manier moet het andere verkeer niet nodeloos wachten als er geen overstekende fietsers of voetgangers zijn. Dat is vooral van belang op rustige momenten als de nacht.

 

Voor meer info, download hier de brochure.

In samenwerking met