Partners

FLUVIUS – aanleg gasleiding voor rijk gas

Binnenkort schakelt ook Kalmthout over van arm naar rijk gas. Een belangrijke leiding daarvan loopt langs de Roosendaalsebaan en het kruispunt richting Wuustwezel. Daarvoor plaatst Fluvius eerst een groot koppelstuk aan het kruispunt. Daarna leggen ze leidingen langs de Roosendaalsebaan en de Kalmthoutsteenweg.

www.gasverandert.be 

www.fluvius.be

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – herinrichting kruispunt

   

AWV legt het kruispunt van Achterbroek opnieuw aan. Het doel is vlotter verkeer door de aanleg van afslagstroken, en veiliger fietsen door nieuwe fietspaden die verder van het kruispunt liggen. Vóór die werken moeten alle nutsmaatschappijen (elektriciteit, water, telefonie…) hun leidingen eerst verplaatsen.

https://wegenenverkeer.be/node/5739

Gemeente Kalmthout en AWV – herinrichting Roosendaalsebaan met fietspaden 

  

De gemeente Kalmthout en AWV leggen de Roosendaalsebaan opnieuw aan vanaf het kruispunt in Achterbroek tot aan het Handelaar. Daarbij is er vooral aandacht voor een veilig fietspad. Tijdens die werken saneren de nutsmaatschappijen hun leidingen langsheen de Roosendaalsebaan. De werken aan de Roosendaalsebaan zullen het langste duren.

In samenwerking met